Lid worden

bruinedruppelastrildeman

Wanneer je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van vogelverenging De Rietzanger, kun je contact opnemen met onze secretaris.

Zodra het verschuldigde contributiegeld is voldaan zal onze secretaris je aanmelden bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBVV). Als dit is gebeurd ontvang je daarna automatisch het maandblad 'Onze Vogels' en krijg je een eigen uniek kweeknummer toegewezen. Met dit kweeknummer kun je bij de ringencommissaris van de vereniging ringen voor je vogels bestellen (voorzien van je kweeknummer).

Het lidmaatschap voor een volwassen lid (18 jaar of ouder) bedraagt een bescheiden € 27,50 per jaar. Jeugdleden (tot 18 jaar) betalen slechts € 12,50 per jaar.

Voor liefhebbers die ook al bij een andere vogelvereniging zijn ingeschreven (en vanuit dit lidmaatschap al zijn aangemeld bij de NBVV en dus al een eigen kweeknummer hebben) hebben we een gastlidmaatschap in het leven geroepen. De contributie hiervoor bedraagt € 12,50 per jaar.

Voor de kosten hoef je het dus niet te laten!

Mocht je meer informatie willen hebben over het lidmaatschap, ook dan kun je contact opnemen met onze secretaris.

Inloggen