Altena Cup

altena

De Altena Cup is een regionale tentoonstelling die sinds 1983 jaarlijks wordt gehouden en waarbij 5 vogelverenigingen uit het Land van Altena het tegen elkaar opnemen:

  • De Biesboschzanger uit Werkendam,
  • De Goudvinken uit Wijk en Aalburg,
  • De Rietzanger uit Almkerk,
  • De Vogelvriend uit Woudrichem en
  • De Vrolijke Fluiter uit Dussen

In de jaren 1983 - 2004 werd dit vijftal ook nog aangevuld met vogelvereniging 't Biesboschkneuterke uit Hank, maar deze vereniging is helaas in december 2006 opgehouden te bestaan.

De Altena Cup wordt bij toerbeurt georganiseerd door de deelnemende verenigingen en wordt altijd gecombineerd met de onderlinge tentoonstelling van de organiserende vereniging.

Het doel van de Altena Cup is om als vereniging een zo hoog mogelijke score te behalen over 25 vogels, waarbij maximaal 5 vogels per kweker meetellen voor het verenigingstotaal. Alle vogels die meedoen voor de Altena Cup moeten eigen kweek (EK) vogels zijn. Naast resultaten voor het verenigingsklassement zijn ook afzonderlijke prijzen voor de vogels van de hoofdgroepen van het vraagprogramma van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te verdienen.

Inloggen